ensk

Holandsko - Rijswijk 2018

Holandsko - Rijswijk 2018 opláštenie projektu na novej budove vysokej 120m, ktorá bude slúžiť ako patentový úrad v Holandsku. Celá budova je obložená zo skla. Toto sklo je osadené do okenných rámov, čo bola práca v trvaní niekoľko mesiacov. Na tejto budove sme vykonali rôzne práce. Hlavnou úlohou bolo obloženie panelov na oceľových nosníkoch. Mali sme 3 kroky na pokrytie oceľových stĺpov - do ocele sme strieľali malé profily, na ktoré sme neskôr skrutkovali všetky panely, osádzali sme izoláciu medzi oceľové nosníky a malé profily a nakoniec to celé pokryli striebornými panelmi o hrúbke 1mm. Na zdvíhanie všetkého materiálu na pozícii sme používali navijak. Medzi obkladovou prácou sme nainštalovali 100m QuikDeck systému pre inštaláciu sklenenej strechy nad najvyššou úrovňou a niektoré okenné rámy na budove. Celkovú prácu na lanách sme stihli v priebehu 9 týždňov pre spoločnosť SkyAccess B.V.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll