ensk

Slovensko - Nitra

Slovensko - Nitra Pre rozumné zníženie výdavkov vlastníkov bytov na panelových domoch sme montovali oceľové konštrukcie, ktoré budú slúžiť ako nosné časti upevnenia satelitov, čím sa zamedzí vŕtanie dier do novej fasády domu a taktiež na upevnenie malých veterných elektrární, ktoré budú vyrábať elektrinu a tým sa znížia náklady spojené s bývaním. Vlastníci bytov využili možnosť bočnej steny domu k namontovaniu konštrukcie na reklamný bilbord. Tieto práce si vyžadovali použitie lezeckej techniky a odbornej zručnosti.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll