ensk

Saudská Arábia – Manifah

Saudská Arábia – Manifah Saudská Arábia Výstavba novej rafinérie v Manifah zahŕňala aj samostatne stojace veže s horákom na spaľovanie prebytočného plynu. Každá veža bola zložená z troch častí, pričom každá mala okolo 20m. Každá jedna časť sa musela byť napnutá a zrovnaná, aby mohla byť osadená ďalšia časť. Šponovanie sa robilo pomocou oceľových lán ukotvených na troch bodoch. Každé lano muselo byť natiahnuté podľa presne stanovenej hmotnosti, pričom odchýlenie veže mohlo byť s toleranciu len 0-10mm. Maximálne napätie jedného lana je 24ton.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll