ensk

Rotterdam - Magallen

Rotterdam - Magallen Práca spočívala v odstránení starých anoidov a namontovaní nových, popritom sme odstránili staré plechy.

lllllllllllllllllllll