ensk

Q.D. - Luxembursko časť 1

Q.D. - Luxembursko časť 1 Postavili sme okolo 850 m2 QuikDeck systému pod budúcu sklenenou konštrukciu, aby sme pripravili podlahu na inštaláciu strešných okien ktoré budú položené na oceľové nosníky. Ako kotviace body na QuikDeck sme využili oceľové nosníky. Veľmi pekný projekt postavený v krátkom čase a bezpečne.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll