ensk

Výškové práce

Vysvetlenie prác na lanách vo výškach

Čo sú práce na lanách vo výškach?

Práce na lanách vo výškach sú osvedčenou metódou, ako dosiahnuť bezpečnú pracovnú pozíciu vo výške, alebo v oblastiach s ťažkým prístupom. Pôvodne bolo konštrukčné lezenie prevzaté z techník používaných v horolezectve s odpoveďou na potrebu jednoduchého, bezpečného a prispôsobiteľného prístupu, ktorého úlohou bolo rozsiahle použitie pre inšpekcie na ropných a plynových plošinách v Severnom mori. Nakoľko hodnota a uplatnenie prác vo výškach rástol, tak z prác v Severnom mori sa práce presunuli aj na pevninu, kde sa začali tieto techniky využívať na čistenie okien a fasád budov, všeobecné údržby a opravy, stavebné a inšpekčné práce a využitie prác na svetových ikonách stavebnej architektúry.

Prostredníctvom IRATA International - ,,jediná celosvetová asociácia v odvetví na práce vo výškach,, – u ktorej majú spoločnosti za úlohu:
 • dodržiavať bezpečnostné pravidlá založené na záväznom školení a dodržiavaní prevádzkových postupov
 • kompletný servis, ktorý obyčajne odstraňuje potrebu zapojenia väčšiny ostatných strojov alebo pracovných zariadení
 • minimálny dopad na životné prostredie a schopnosť pracovať bez prerušenia prístupu verejnosti alebo iných prác v blízkosti
Hlavné pravidlá pre práce vo výškach na lanách sú:
 • IRATA pracovníci pracujú vždy na dvoch lanách - pracovné lano a bezpečnostné lano, každé lano má samostatné ukotvenie.
 • každé lano musí byť nezávislé od druhého lana a mať vlastný fixný bod.
 • v nepravdepodobnom prípade, že pracovné lano sa poškodí alebo sa stane nepoužiteľným, bezpečnostné lano zabraňuje pádu a slúži ako záchranné lano.
 • aby sa zabránilo náhodnému pádu pracovného náradia, tak všetky nástroje sú pripojené k pracovníkovi po celú dobu jeho práce. Ťažšie predmety a náradia sú nezávisle fixované na pevných bodoch.
 • vždy musia byť na prácu minimálne dvaja pracovníci kvôli vzájomnému dohľadu a v prípade potreby poskytnutia záchrany.
 • všetci IRATA pracovníci musia absolvovať rozsiahli tréning zakončený skúškou od nezávislého odborníka a sú povinní sa podrobiť rekvalifikačným tréningom každé tri roky.
 • všetky školenia sú vrátane záchranných postupov, kde organizácia IRATA má bezkonkurenčnú bilanciu v predchádzaní úrazov a bezpečnosti prác.
 • všetky pracovné nástroje musia byť pravidelne kontrolované a udržiavané v dobrom stave.
 • všetky IRATA školenia a prevádzkové činnosti sú vykonávané v súlade s pokynmi asociácie a sú rovnaké kdekoľvek na svete.
 • tieto pokyny boli schválené na základe zdravia a bezpečnosti pri práci.

Čo sú pády z výšky?

Mnoho pracovných aktivít zahŕňa prácu vo výškach. Práca z rebríkov, lešení a plošín sú zjavnými príkladmi, ale existuje mnoho ďalších činností, kde sú ľudia žiadaný pre prácu vo výškach. Príklady zahŕňajú prácu na strechách, okrajoch okolo nádrží, šácht a štruktúr. Aj výmena stropného svetla v kancelárii zahŕňa prácu vo výškach.

Prečo sú pády z výšky dôležité?

Pády z výšky sú zodpovedné za mnoho vážnych a smrteľných úrazov každý rok. Ak spadnete z výšky nad dva metre je pravdepodobné, že sa vám stane vážne zranenie.

Koho sa to týka / najviac ohrozené pádom z výšky?

Veľa pracovníkov pri údržbe a výstavbe, ale mnoho ďalších ľudí v rôznych profesiách sú vystavovaný nebezpečenstvu pádu z výšky pri práci. Príklady zahŕňajú maliarov, dekoratérov, čističov okien a tých, ktorí vezmú jednorazovú prácu bez riadneho tréningu či školenia, bez plánovania alebo dostatočných pracovných pomôcok. Hlavné riziká spojené s prácou vo výške sú osoby padajúce z výšky a objekty padajúce na ľudí. Môžu sa objaviť v dôsledku nedostatočnej ochrany hrán, alebo zlého zaistenie osôb alebo predmetov v skladoch pred samotným použitím.

Čo hovoria zákony?

Všetci zamestnávatelia majú zákonné a nariadené práva povinnosti týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia svojich zamestnancov. Existujú prvky týchto právnych predpisov, ktoré ovplyvňujú pády z výšky:

 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci z roku 1974
 • Pracovisko (zdravie, bezpečnosť a sociálna starostlivosť) Nariadenie z roku 1992
 • Výstavba ochrany zdravia a bezpečnosti z nariadenia z roku 1996
 • Manažment bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa nariadenia od roku 1999
 • Práca vo výškach podľa nariadenia z roku 2005,na ktorú sa vzťahujú na všetky práce vo výškach, kde je riziko pádu, ktoré môžu spôsobiť zranenie.
 • Práca vo výškach z nariadenia (novela) 2007 neplatí pre tých, ktorí pracujú vo výškach ako inštruktori alebo vedúci jedného alebo viacerých ľudí zapojených do speleológie alebo lezenia prostredníctvom športu, rekreácie, tímového ducha či obdobnou činnosťou vo Veľkej Británii.

Dobrá práca vo výškach z praxe

Hodnotenie rizík by malo byť vykonané pred začatím akýchkoľvek prác vo výške, v ktorej sa bude práca vykonávať. Hodnotenie by malo upozorniť na opatrenia, ktoré je potrebné prijať, aby osoby neboli v riziku z pádu z výšky. Zvážte typy zariadení, ktoré majú byť použité, z ktorých väčšina musí byť skontrolovaná oprávnenou osobou.