ensk

Severné more

Severné more Offshore projekt v Severnom mori na vŕtacej plošine, kde sme inštalovali extra elektrické káblovanie pre kontrolné a riadiace miestnosti. Práca zahŕňala ťahanie káblov z vonku platformy do interiéru plošiny a následnú inštaláciu do elektrických rozvodní.

llllllllllllllllllllllllllllllllllll