ensk

North sea – GT1

North sea – GT1 Projekt GT1 má pokračovanie s Rotterdamu na North sea v Nemeckom sektore, kde bol inštalovaný za účelom napojenia veterných mlynov. GT1 je prvá veterná farma na mori, ktorá sa začína stavať v Nemeckom sektore a bude na ňu napojených okolo 80 veterných mlynov. Našou úlohou bolo postupne inštalovanie komponentov na GT1, ako schodiska, uvoľnenie lán, inštalácia helidek, upevnenie clamb na nohy, maľovanie, zváranie a mnoho ďalších veci.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll