ensk

Indonézia – Batam

Indonézia – Batam Pristavená ropná plošina ,,Atlantic London,, sa rekonštruuje z vrtnej sústavy na ubytovaciu jednotku z dôvodu nedostatku ubytovacích kapacít robotníkov pracujúcich na mori. Na plošine prebieha rozsiahla rekonštrukcia. My sme mali za úlohu vizuálne a magneticky urobiť kontrolu NDT na troch nohách a trupe plošiny. Nohy boli vysoké 150m a kontrola sa robila na ôsmich bodoch každej nohy.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll