ensk

Služby

 • montáže oceľových konštrukcií
 • maliarske a natieračské práce
 • demontáže a demolačné práce
 • zváračské a zámočnícke práce
 • umývanie okien, svetlíkov a iných sklených plôch
 • čistenie fasád budov
 • čistenie odkvapových žľabov
 • odstraňovanie nebezpečných námraz zo striech
 • prerezávanie korún stromov
 • čistenie studní, krytín, odkvapov
 • montáž reklamy na výškových objektoch
 • inštalácie antén
 • tmelenie špár panelových budov
 • konzultácie pri hľadaní optimálneho riešenia realizácie rôznych prác vo výškach