ensk

Nórsko

Nórsko Ropeaccess projekt na jednej z nákladných lodí, ktorá slúži pre prenos sypkých materiálov. Vnútri nádrží pre prenos materiálu, sme vymieňali všetky povrchové plasty - dosky na stenách. Tie sa zváracími nitmi pripevňovali na železnú nádrž a slúžia ako ochrana pred obitím povrchu a jeho následným korodovaním. Vzhľadom k tomu, že tanky boli 12 m vysoké v tvre lievika sme museli inštaláciu dosiek urobiť len za pomoci lán. Staré dosky sme odrezali, spoje obrúsili a nahradili za nové.

llllllllllllllllllllllllllllllllllll