ensk

Curaçao - ISLA

Curaçao - ISLA Naša práca na ostrove Curacao spočívala vo výmene takmer celej konštrukcie veže a namontovaní podláh. Táto práca zahŕňala zváranie, prácu podľa nákresov, maľovanie a veľa prace s brúskou.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll